Tlf: +45 59 59 37 51

Mobil: +45 40 71 53 26

Mail: brian@bpmg.dk

Præstemarken 15, DK-4400 Kalundborg

Lys Middelalder


Brian Patrick McGuire

Væk med den mørke middelalder!


Født på Hawaii i 1946, voksede op i Californien. D. Phil. fra Oxford University, England, 1971.

Ankom samme år til Danmark med dansk hustru, dengang en vielsesattest var tilstrækkelig for at få lov til at blive i landet. Dansk statsborger 1976. Græsrodsarbejde for at bistå asylsøgere og flygtninge. Adjunkt, senere lektor, på Københavns Universitet. Oprettede Center for europæiske middelalderstudier. Fra 1996-2012 professor i historie på Roskilde Universitetscenter, nu emeritus.

Publikationer omfatter 14 bøger på dansk og engelsk om forskellige aspekter af den europæiske middelalders samfund og religion. Seneste bøger på dansk:

- "Den levende middelalder: fortællinger om dansk og europæisk identitet" (Gyldendal, 2005),

- "Da Himmelen kom nærmere: Fortællinger om Danmarks kristning" (Alfa 2008),

- "Den første europæer: Bernard af Clairvaux" (Alfa 2009),

- "Hjælp mig Herre: Bøn i 1000 År" (Alfa 2011), med oversættelser af den afdøde Ålborg biskop Henrik Christiansen.
- "Spejl & Kilde - Den nye spiritualitet" (Alfa 2012),

- "Det kristne Europas fødsel: Sankt Bonifacius" (Alfa 2014,

- "Min amerikanske Barndom" (Jensen & Dalgaard 2016.


Næste bog på dansk bliver: "Glemte Danskere: helgener i fortid og nutid".

Næste bog på engelsk: "Bernard of Clairvaux - An Inner Life" (Cornell University Press 2020).

brian_jakke
familie
brian_mcguiresmall
spejl_og_kilde
Det_kristne_Europas_fødsel
den-forste-europaer-forside
Bayeux11
bernard_cover
Hjælp_mig_Herre

Foredrag


Min bog om Danmarks kristning, 700-1300, der udkom i april 2008 i 1500 eksemplarer, er blevet genoptrykt. Jeg har i april 2009 udgivet den første dansksprogede biografi om Bernard af Clairvaux, som jeg kalder "Den første europæer". Jeg holder meget af at holde foredrag, som giver inspiration til min forskning, og jeg kan lokkes til holde mange foredrag som ikke omtales her. Se evt pdf-udgaven af siden.


Jeg kommer i hele landet med foredrag.

1. Danmarks kristning 700-1300


Hvordan blev danerne kristne? For Mads Lidegaard var det et spørgsmål om en påvirkning vestfra, fra den iro-keltiske kristendom. Dermed undsagde Lidegaard romersk kristendom. Jeg argumenterer for, at Danmark blev kristnet både vestfra og sydfra. Kristningen foregik som en proces over flere århundreder, i en udvikling fra en sejrsbevidst kristendom til en kærligheds-centreret religion.


(45-60 min plus diskussion; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

5. Ti myter om den mørke middelalder


"Mørk middelalder" bruges som udtryk af politikere og andre for at beskrive alt det onde som vores kultur har forladt. I virkeligheden var middelalderen en lys tid, hvor den kristne religion bidrog til et rigt og åbent kulturliv. Foredraget gennemgår nogle af de myter som siden 1500-tallet er blevet skabt om middelalderen. Det var for eks. almindeligt for middelalderens præster at prædike på folkesprog, og ikke på latin, som mange tror. Middelalderen er bedre end sit ry: vores egen kultur hviler på middelalderens menneskeopfattelse og institutioner.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

2. Kristen spiritualitet i middelalderen


Spiritualitet dækker de sider af krop og sjæl som et menneske bruger i sin søgen mod Gud. I middelalderen sørgede den kristne kirke for, at spiritualitet var tilgængelig for alle. For at beskrive middelalderens verden fortælles der om en eller flere førende skikkelser, hvis liv blev en søgen efter et møde med Gud. Det kan handle om de store kvindeskikkelser Hildegard af Bingen eller Birgitta af Vadstena. Eller om en næsten glemt dansk helgen, Vilhelm af Æbelholt. Eller om cisterciensernes store forfatter og fornyer, Bernard af Clairvaux.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

6. Luthers og middelalderens reformationer


2017 blev 600 året for afslutningen på det store kirkemøde i Konstans, hvor middelalderens kristne kirke helede en dyb splittelse og tog initiativer til at reformere sig selv. Den europæiske middelalder var vidne til flere reformationer, og dens sidste reformation, koncilbevægelsen, vedtog en plan for en ny administration af kirken og et opgør med afladspraksis og andre former for misbrug. Men koncilets gode hensigter blev ikke til noget.
Foredraget præsenterer middelalderens sidste reformation og viser en kontinuitet mellem koncilbevægelse og Luthers opgør.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

3. Kristne værdier og vores dilemma i dag


Hvem er min næste? Spørgsmålet handler om vores hverdag i et Danmark og Europa hvor asylsøgere og flygtninge beder om vores hjælp og beskyttelse. Samfundet er i de sidste årtier blevet meget mere individ-centreret; fællesskabstanken er blevet svækket. Jeg sammenligner vores dilemma i dag med middelalderens verden og dens omsorg for de svage. Vore rødder i fortiden giver et udgangspunkt for at mødes med nutidens udfordringer.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

7. Verdens bedste familie: En amerikansk Barndom


Jeg voksede op i en anden tidsalder, i 1950ernes Californien, og jeg er for tiden ved at skrive erindringer om min katolske familie og den lykkelige barndom jeg havde. Jeg troede dengang på, at jeg befandt mig i den bedste af alle verdener. Det var først i 1960ernes forandringer jeg opdagede, at glansen var væk. Foredraget fortæller om denne beskyttede verden, dens velstand og glæder--og hvad der kom bagefter.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

4. Hjælp mig Herre: Bøn gennem 1000 År


Mennesker har nok til alle tider henvendt sig til en højere magt for at udtrykke deres behov. I dag er det næste flovt for mange at indrømme, at de faktisk beder. Jeg har i min forskning som middelalderhistoriker lagt mærke til, hvordan der i 1000-tallet opstod et nyt sprog for at udtrykke bønner. Jeg udgav i 2011, i samarbejde med den nu afdøde biskop emeritus Henrik Christiansen, en samling bønner fra middelalderen, oversat fra latin, italiensk og oldfransk. I foredraget vil jeg kort beskrive denne samling, de forfattere jeg har valgt fra Augustin til Frans og jeg vil demonstrere, hvordan den lutherske salmeskat er i direkte forbindelse med middelalderens bønner.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)

8. I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme


Jeg har haft den glæde at blive kaldt spaghettidreng. Det var dengang jeg var ung og havde sorte krøller. Foredraget handler om hvordan det er at blive integreret i det danske samfund. Jeg kom i luksusklassen, men har haft mine problemer. Jeg er glad for at jeg valgte Danmark, og vil gerne fortælle om hvad jeg har oplevet undervejs.


(45-60 min.; 5000 kr. eller efter aftale, plus transport)